CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TÓM TẮT

Tiểu ban A: Vật lý kĩ thuật và ứng dụng
Tiểu ban B: Vật lý Y-Sinh
Tiểu ban C: Vật lý Hạt nhân ứng dụng


 

 

Bản quyền thuộc Trung tâm Vật lý kỹ thuật, Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn