Trợ giúp nghiên cứu

Công Đoàn Viện Vật lý và Điện tử

Ban chấp hành

Nhiệm kỳ 2013 - 2015

  • PGS.TS Đỗ Quang Hòa (Trung tâm ĐTLT) - Chủ tịch.
  • ThS. Nguyễn Thế Vinh (Trung tâm VLHN) - Phó Chủ tịch
  • TS. Đỗ Quốc Khánh (Trung tâm ĐTLT) - Ủy viên.
  • Nguyễn Thị Thu Hương (Phòng QLTH) - Ủy viên.
  • ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân (Trung tâm ĐTLT) - Ủy viên.

Các nhiệm kỳ trước

Đoàn Thanh niên Cộng Sản

Ban Chấp hành

  • Nguyễn Văn Tân - Bí thư
  • Cao Thị Bích.
  • Dương Ngọc Mai.
  • Bùi Thị Minh Tâm.
  • Trần Anh Đức .

Các nhiệm kỳ trước

Username:

Password:

Domain:

Các trang liên kết

 
 

Copyright@2008 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn