Trợ giúp nghiên cứu

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2014 - 2017 được thành lập theo Quyết định số 1452/QĐ-VHL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2014 - 2017:

 • PGS.TS.Nguyễn Bá Ân
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
 • PGS.TS. Bùi Thế Dũng
 • PGS.TS. Đỗ Quang Hòa
 • PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng
 • GS.TS Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch Hội đồng)
 • PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • TS. Phạm Đức Khuê
 • PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ
 • TS. Nghiêm Thị Hà Liên
 • GS.TS. Hoàng Ngọc Long
 • GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng
 • TS. Ngô Văn Thanh
 • GS.TS. Trần Đức Thiệp
 • PGS.TS. Đinh Văn Trung (Thư ký Hội đồng)
 • PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn (Phó chủ tịch Hội đồng)
 • GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt

[2012 - 2014] [2009 - 2011] [2006 - 2008]

Username:

Password:

Domain:

Các trang liên kết

 
 

Copyright@2008 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn