Trợ giúp nghiên cứu

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2009 - 2011 được thành lập theo quyết định số 273/QĐ-KHCNVN ngày 30/3/2009 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2009 - 2011:

 • PGS.TS. Nguyễn Bá Ân
 • PGS.TS. Vũ Thị Bích
 • TS. Nguyễn Thanh Bình (Thư ký Hội đồng)
 • PGS.TS. Bùi Thế Dũng
 • Ths. Trịnh Ngọc Diệu
 • PGS.TS. Nguyễn Như Đạt
 • GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ (Chủ tịch Hội đồng)
 • GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
 • GS.TS. Nguyễn Đại Hưng
 • PGS. TS. Lê Hồng Khiêm
 • PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ
 • GS.TSKH. Nguyễn Văn Liễn (Phó Chủ tịch Hội đồng)
 • GS.TS. Hoàng Ngọc Long
 • TS. Hoàng Ngọc Minh
 • PGS.TS. Trần Hồng Nhung
 • PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang
 • PGS.TS. Hà Vĩnh Tân
 • GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng
 • GS.TS. Trần Đức Thiệp
 • PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn
 • GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt

[2012 - 2014] [2006 - 2008]

Username:

Password:

Domain:

Các trang liên kết

 
 

Copyright@2008 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn