Trợ giúp nghiên cứu

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2012 - 2014 được thành lập theo quyết định số 136/QĐ-KHCNVN ngày 22/02/2012 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2012 - 2014:

 • GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ
 • GS.TS. Nguyễn Đại Hưng
 • GS.TS. Hoàng Ngọc Long
 • GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng (Chủ tịch Hội đồng)
 • GS.TS. Trần Đức Thiệp
 • GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt
 • PGS.TS. Nguyễn Bá Ân
 • PGS.TS. Nguyễn Như Đạt
 • PGS.TS. Bùi Thế Dũng
 • PGS.TS. Đỗ Quang Hoà (Phó Chủ tịch Hội đồng)
 • PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ
 • PGS.TS. Đinh Văn Trung
 • PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn
 • TS. Trần Xuân Hồng
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
 • TS. Trịnh Xuân Hoàng
 • TS. Phạm Đức Khuê (Thư ký Hội đồng)
 • TS. Hoàng Ngọc Minh
 • TS. Nguyễn Hùng Sơn
 • TS. Ngô Văn Thanh

[2014 - 2017][2009 - 2011] [2006 - 2008]

Username:

Password:

Domain:

Các trang liên kết

 
 

Copyright@2008 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn