Hợp tác quốc tế

 

Trong năm 2019, Trung tâm Vật lý Quốc tế sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo hàng đầu thế giới trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực vật lý mà cụ thể là các đối tác tại Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philipine và Thái Lan. Bên cạnh đó, Trung tâm Vật lý Quốc tế sẽ đón tiếp các chuyên gia của UNESCO tham gia cuộc họp của Ban điều hành quốc tế, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2019. Lãnh đạo của Trung tâm và Viện Vật lý sẽ tham dự và báo cáo hoạt động của Trung tâm tại cuộc họp tổng kết thường niên của các trung tâm UNESCO tổ chức tại Paris.