Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ V sẽ được tổ chức tại Thành phố Nha Trang từ 10 -14 tháng 9 năm 2008 với sự phối hợp tổ chức của:

 • Hội Quang học Quang phổ Việt Nam
 • Viện Vật lý và Điện tử (Viện KH-CN Việt Nam)
 • Viện Khoa học Vật liệu (Viện KH-CN Việt Nam)
 • Đại học Nha Trang
 • Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh)
 • Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Đại học Vinh

CÁC NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

 • Quang học, Laser và Quang tử (linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
 • Quang học vật rắn
 • Phương pháp và thiết bị quang phổ
 • Các ứng dụng của quang học, quang phổ và laser trong thông tin, y học, sinh học, môi trường, vật liệu...
 • Thiết bị và phương pháp giảng dạy và đào tạo đại học và sau đại học

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ

 1. Đây là hoạt động khoa học thường kỳ, toàn quốc về Quang học quang phổ. Báo cáo các kết quả và thông tin mới nhất về những nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ ở nước ta.
 2. Tăng cường trao đổi và giao lưu khoa học giữa các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy - giữa các nhà nghiên cứu, giảng dạy và công nghệ với nhau và với sinh viên.
 3. Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực quang học-quang phổ và laser vào ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Mở rộng các hợp tác nghiên cứu và phát triển KH-CN cũng như đào tạo trong nước.
 4. Đây là cơ hội để các cán bộ khoa học, công nghệ và giảng dạy được đến thăm và làm việc tại vùng Nha Trang, Đà Lạt và Tây Nguyên.

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI NGHỊ

Ngoài các báo cáo được mời trình bày tại Phiên họp toàn thể (Plenary session), Hội nghị dự kiến được chia thành các 04 Tiểu ban:

 • Tiểu ban Quang học, Quang tử và Laser
 • Tiểu ban Quang học vật rắn và vật liệu
 • Tiểu ban ứng dụng Quang học, Quang phổ, Laser và thiết bị
 • Tiểu ban thiết bị và phương pháp giảng dạy đại học và sau đại học

(* Tất cả các báo cáo của Hội nghị đều sẽ được trình bày ORAL)

@2008 Viện Vật lý và Điện tử
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn