Proceedings:

[Part 01]    [Part 02]    [Part 03]    [Part 04]    [Part 05]

Thông báo số 1 (pdf) Thông báo số 2 (doc)

Thông báo số 3 (pdf)

Thời hạn đăng ký: đến ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ 8 -12 tháng 11 năm 2010 với sự phối hợp tổ chức của:

 • Hội Vật lý Việt Nam
 • Hội Quang học Quang phổ Việt Nam
 • Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Viện Khoa học Vật liệu, Viện KH-CN Việt Nam
 • Viện Vật lý, Viện KH-CN Việt Nam

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

 • Quang học, Quang phổ và Laser
 • Quang tử (quang tử nanô, linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
 • Quang học vật rắn
 • Các ứng dụng của quang học, quang phổ và laser trong thông tin, y học, sinh học, môi trường ...

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ

 1. Đây là hoạt động khoa học thường kỳ và toàn quốc về Quang học & Quang phổ. Báo cáo các kết quả và thông tin mới nhất về những nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ ở trong nước ta và quốc tế.
 2. Tăng cường trao đổi và giao lưu khoa học giữa các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy - giữa các nhà nghiên cứu, giảng dạy và công nghệ với nhau và với sinh viên.
 3. Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực Quang học-Quang phổ và Laser vào ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Mở rộng các hợp tác nghiên cứu và phát triển KH-CN cũng như đào tạo trong nước.

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI NGHỊ

Ngoài các báo cáo được mời trình bày tại Phiên họp toàn thể (Plenary session), Hội nghị dự kiến được chia thành các Tiểu ban:

 • Tiểu ban Quang học, Quang tử và Laser
 • Tiểu ban Quang học Vật rắn và Vật liệu
 • Tiểu ban Ứng dụng Quang học, Quang phổ, Laser và Thiết bị

 

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn