Ban tổ chức:

Chủ tịch Hội nghị :

 • GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

Thường trực ban tổ chức:

 • Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch. Hội QHQP).
 • Huỳnh Thành Đạt (Đại học KHTN Hà Nội, ĐHQG HCM).
 • Nguyễn Thị Thục Hiền (Đại học KHTN Hà Nội, ĐHQG Hà Nội).
 • Bùi Minh Lý (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng CN Nha Trang).
 • Phạm Văn Hội (Viện KH Vật liệu, Viện KHCN VN).
 • Vũ Thị Bích (Viện Vật lý; Viện KHCN VN).

Ủy viên:

 • GS. TSKH. Vũ Xuân Quang
  (Hội QHQP VN)
 • PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long
  (Hội QHQP VN)
 • PGS. TS. Chu Đình Thuý
  (Hội QHQP VN)
 • PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi
  (Hội QHQP VN)
 • PGS. TS. Dương Ái Phương
  (Đại học KHTN, TP. HCM)
 • GS. TS. Lê Khắc Bình
  (Đại học KHTN, Tp. HCM)
 • PGS. TS. Trần Tuấn
  (Đại học KHTN, Tp. HCM)
 • TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
  (Đại học KHTN, Tp. HCM)
 • PGS. TS. Trần Hồng Nhung
  (Viện Vật lý)
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
  (Viện Vật lý)
 • TS. Đinh Văn Trung
  (Viện Vật lý)
 • TS. Phạm Long
  (Viện Vật lý)
 • TS. Phan Tiến Dũng
  (Viện KH Vật liệu)
 • PGS. TS. Vũ Doãn Miên
  (Viện KH Vật liệu)
 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
  (Viện KH Vật liệu)
 • PGS. TS. Phạm Thu Nga
  (Viện KH Vật liệu)
 • TS. Bùi Thế Huy
  (Viện NCUD Công nghệ N. Trang)
 • TS. Huỳnh Kỳ Hạnh
  (Viện NCUD Công nghệ N. Trang)
 • GS. TSKH. Trần Bá Chữ
  (Trung tâm KHCNKT QS)
 • PGS. TS. Hồ Quang Quý
  (Trung tâm KHCNKT QS)
 • PGS. TS. Nguyễn Thế Bình
  (Đại học KHTN HN)
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Bền
  (Đại học KHTN HN)
 • PGS. TS. Trịnh Đình Chiến
  (Đại học KHTN HN)
 • PGS. TS. Lục Huy Hoàng
  (Đại học SP HN)
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
  (Đại học SP HN)
 • TS. Đặng Xuận Cự
  (Viện ứng dụng công nghệ)
 • TS. Lê Đình Nguyên
  (Viện ứng dụng công nghệ)
 • TS. Tạ Văn Tuân
  (Viện ứng dụng công nghệ)
 • PGS. TS. Nguyễn Thọ Vượng
  (Đại học Huế)
 • TS. Nguyễn Mạnh Sơn
  (Đại học Huế)
 • PGS. TS. Đinh Xuân Khoa
  (Đại học Vinh)
 • PGS. TS. Vũ Thị Kim Liên
  (Đại học Thái Nguyên)
 • PGS. TS. Phạm Thành Huy
  (Đại học Bách Khoa HN)
 • TS. Bùi Thanh Lan
  (Đại học Mỏ- Địa Chất)
 • ...

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn