CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC NHÂN DỊP HỘI NGHỊ:

Các hoạt động nhân dịp Hội nghị Hội Quang học- Quang phổ Toàn quốc VI :

  • Lớp học Quang tử và ứng dụng (2-5 tháng 11 năm 2010, tổ chức tại Viện Vật lý, Hà Nội – do các nhà khoa học quốc tế giảng dạy. Thông tin chi tiết về Lớp học được trình bày trong: http://www.iop.vast.ac.vn/activities/vnfr/10/)
  • 6-th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 2010) 8-12 tháng 11- 2010 tại Hà Nội. Thông tin chi tiết về Hội nghị ICPA 2010 được trình bày trong http://www.iop.vast.ac.vn/activities/HNQHQP/2010/).
  • Hội nghị có thể tổ chức chương trình tham quan Hạ Long hoặc Đền Đô (Bắc Ninh) – các thông tin sẽ được trình bày trong thông báo sau.

 

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn