Địa điểm tổ chức Hội nghị:

Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://library.hut.edu.vn

http://maps.google.com/maps?hl=vi&ie=UTF8&q=thu+vien+ta+quang+buu&fb=
1&gl=vn&hq=thu+vien+ta+quang+buu&hnear=H%C3%A0+N%E1%BB%99i&view=
map&cid=4462007845810271100&iwloc=A&ved=0CEUQpQY&sa=X&ei=
MsGvTLy6Fqf6ugP2upX2Cw

 

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn