Thông báo số 1 (pdf)

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VII sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, từ 26 -29 tháng 11 năm 2012 với sự phối hợp tổ chức của:

 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Hội Vật lý Việt Nam
 • Hội Quang học Quang phổ Việt Nam
 • Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Vinh
 • Viện Khoa học Vật liệu, Viện KH-CN Việt Nam
 • Viện Vật lý, Viện KH-CN Việt Nam

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

 • Quang học, Quang phổ và Laser
 • Quang tử (quang tử nanô, linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
 • Quang học vật rắn và của vật liệu có cấu trúc nano
 • Các ứng dụng, thiết bị và linh kiện của quang học, quang tử và quang phổ

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ

 1. Đây là hoạt động khoa học toàn quốc về Quang học & Quang phổ được tổ chức 02 năm một lần, báo cáo các kết quả và thông tin mới nhất về những nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang tử, laser và quang phổ ở trong nước và quốc tế.
 2. Tăng cường trao đổi và giao lưu khoa học trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo, giữa các nhà nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ với nhau và với sinh viên.
 3. Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực quang học, quang phổ, quang tử và laser vào ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Mở rộng các hợp tác nghiên cứu và phát triển KH-CN cũng như đào tạo.

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI NGHỊ

Ngoài các báo cáo được mời trình bày tại Phiên họp toàn thể (Plenary session), Hội nghị dự kiến được chia thành các Tiểu ban:

 • Tiểu ban Quang học, Quang tử và Laser
 • Tiểu ban Quang học vật rắn và vật liệu có cấu trúc nano
 • Tiểu ban Ứng dụng, thiết bị và linh kiện Quang học, quang tử và Quang phổ
 • Tiểu ban Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng

 

 

@2012 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn