HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN IX

6 - 10 tháng 11 năm 2016. Ninh Bình, Việt Nam

The Reed Hotel

Đường Đinh Điền, P.Đông Thành, Ninh Bình

Di Động: 098 449 2602
Tel: 030 388 9979
Email: sales.nb1@thereedhotel.com
Website: The Reed Hotel
InterserverCoupons  • Danh sách khách sạn gần địa điểm tổ chức Hội Nghị
  • @2016 Center for Quantum and Electronics
    10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
    Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn