HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN IX

6 - 10 tháng 11 năm 2016. Ninh Bình, Việt Nam

THỜI GIAN ĐĂNG KÍ HỘI NGHỊ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

 • Phiếu đăng kýBản tóm tắt , hạn nộp: 8 tháng 9 năm 2016

  Gia hạn: 30 tháng 9 năm 2016

 • Báo cáo toàn văn, hạn nộp: 6 tháng 11 năm 2016

  (Số trang tối đa cho báo cáo: Plenary paper - 8 trang; Invited paper - 6 trang; Oral & Poster paper - 4 trang. Format của báo cáo có thể tải về theo link trên)
 • Chú ý: Poster khổ A0.


 • Phiếu đăng ký, Bản tóm tắt và Báo cáo toàn văn được gửi về ban thư ký Hội nghị theo địa chỉ

  PGS. TS. Vũ Thị Bích
  Th.S. Nguyễn Thị Khánh Vân
  Viện Vật Lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
  Phone: (84 4) 3756 2017; Fax: (84 4) 7669 050;
  Email: HNQHQP_ICPA@iop.vast.ac.vn

   

  Tất cả các báo cáo tại Hội nghị sẽ được phản biện trước khi đăng trên
  Kỷ yếu Hội nghị (ISSN 1859 - 4271) hoặc trong tạp chí Vật lý Communications in Physics (ISSN 0868 - 3166).

  @2016 Center for Quantum and Electronics
  10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
  Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn