THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-10)

11 - 15 November 2018. Ha Long City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10

11 - 15 tháng 11 năm 2018. Hạ Long, Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG

Đặt xe đưa đón tại sân bay

Vận chuyển từ Sân bay Nội Bài đến thành phố Hạ Long

Xe 4 chỗ Đặt xe !!!!
Xe 7 chỗ Đặt xe !!!!
Xe 16 chỗ Đặt xe !!!!

Vận chuyển từ nội thành Hà Nội đến thành phố Hạ Long

Xe 4 chỗ Đặt xe !!!!
Xe 7 chỗ Đặt xe !!!!
Xe 16 chỗ Đặt xe !!!!

Download !!!!

Danh sách khách sạn

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY QUẢNG NINH
Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
(Địa điểm tổ chức, Cách sân bay Nội Bài 173km)
Đặt phòng !!!!

KHÁCH SẠN GRAND HẠ LONG
Số 138 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
(Cách Địa điểm tổ chức 550m, Cách sân bay Nội Bài 173km)
Đặt phòng !!!!

KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN HẠ LONG
Số 138 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
(Cách Địa điểm tổ chức 550m, Cách sân bay Nội Bài 173km)
Đặt phòng !!!!

KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG HẠ LONG
Số 2 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
(Cách Địa điểm tổ chức 1.5km, Cách sân bay Nội Bài 177km)
Đặt phòng !!!!

Download !!!!

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn