THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam

Hotel

KHÁCH SẠN Grand Hotel Hòa Bình
Địa chỉ Số 129, Đ.Lê Thánh Tông - Tổ 5 - P. Tân Thịnh - TP. Hoà Bình
Website: http://grandhoabinhhotel.com/
Hotline: 0218.6.255.999
Email: info@grandhoabinhhotel.com

Google Maps

Link Google Map Grand Hotel Hòa Bình

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn