THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam

THỜI GIAN ĐĂNG KÍ HỘI NGHỊ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

 • Phiếu đăng kýBản tóm tắt , hạn nộp: 10 tháng 10 năm 2020

 • Báo cáo toàn văn, hạn nộp: 9 tháng 11 năm 2020

  (Số trang tối đa cho báo cáo: Plenary paper - 8 trang; Invited paper - 6 trang; Oral & Poster paper - 4 trang. Format của báo cáo có thể tải về theo link trên)
 • Chú ý: Poster khổ A0.


 • Phiếu đăng ký, Bản tóm tắt và Báo cáo toàn văn được gửi về ban thư ký Hội nghị theo địa chỉ


  Th.S. Nguyễn Thị Khánh Vân
  Viện Vật Lý, Nhà 2H số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  Phone: (84)94 5656 799; Fax:...;
  Email: HNQHQP_ICPA@iop.vast.ac.vn

   

  Tất cả các báo cáo tại Hội nghị sẽ được phản biện trước khi đăng trên
  Kỷ yếu Hội nghị (ISSN 1859 - 4271) hoặc trong tạp chí Vật lý Communications in Physics (ISSN 0868 - 3166).

  @2016 Center for Quantum and Electronics
  10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
  Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn