CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ
Hội nghị bao gồm các lĩnh vực về khoa học tự nhiên như: Vật lý kỹ thuật, Khoa học vật liệu, công nghệ nano…


MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ
Khuyến khích và tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở các nước ASEAN nhằm tăng cường trao đổi, giao lưu và mở rộng hợp tác quốc tế cũng như nâng cao năng lực đào tạo khoa học và giáo dục của các nước trong khu vực.


THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
  • 30/7/2019: Hạn cuối nộp tóm tắt báo cáo

  • 30/8/2019: Thông báo chấp nhận

  • 15/9/2019: Hạn cuối đăng ký sớm

  • 23/10/2019: Hạn cuối nộp toàn văn báo cáo và đăng ký hội nghị

Copyright Center for Quantum Optics, Institute of Physics
No. 10, Đao Tan, Thu Le, Ba Đinh, Hanoi
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn