CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Thứ Hai
(2/10/2017)

Thứ Ba
(3/10/2017)

Thứ Tư
(4/10/2017)

08:00 - 11:30

Đăng kí

Phiên báo cáo

Phiên báo cáo

 

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

13:30-18:00

Phiên báo cáo
Đại hội Hội Vật lý kỹ thuật & ứng dụng

Phiên báo cáo
Phiên poster

Thăm Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

 

Tiệc chào mừng (18:30 - 21:00)

 

 

Chương trình chi tiết & Báo cáo tóm tắt

 

 

Bản quyền thuộc Trung tâm Vật lý kỹ thuật, Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn