• Hạn nộp Phiếu Đăng kí tham dự và Tóm tắt báo cáo (doc1doc2): 25 tháng 8 năm 2017
 • Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 30 tháng 8 năm 2017
 • Hạn nộp Báo cáo toàn văn (doc3): 2 tháng 10 năm 2017
 • Hội nghị phí:

Thành phần tham dự

Trước 25/8/2017

Sau 25/8/2017

Quốc tế

250 USD

280 USD

Sinh viên quốc tế

130 USD

160 USD

Người đi cùng

130 USD

160 USD

Việt Nam

1.600.000 VND

1.900.000 VND

Sinh viên Việt Nam

1.200.000 VND

1.400.000 VND

Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND

 • Nộp trực tiếp: Nguyễn Thị Khánh Vân - p.42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 • Chuyển khoản:
  Tên tài khoản: Viện Vật lý
  Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long
  Số tài khoản: 0491000039065

Ban thư ký

Nguyễn Thị Khánh Vân - Mobile: 094-565-6799
Đỗ Hoàng Tùng - Mobile: 090-325-8612
Email: hnvlktud_caep@iop.vast.ac.vn