ĐƠN VỊ TÀI TRỢViện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Đại học Quốc gia Tp. HCM

Trường Đại học Đà Lạt

Viện Vật lý (VAST)

Trung tâm Vật lý tiên tiến

Viện Ứng dụng Công nghệ

Công ty Horiba Việt Nam

Công ty Gold Lite Engineering PTE Ltd

DTDAUTO Group