BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Chủ tịch Hội nghị:
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
Đồng Trưởng ban Ban tổ chức:
Lê Hồng Khiêm (Viện Hàn Lâm KH&CN VN)
Nguyễn Đại Hưng (Viện Hàn Lâm KH&CN VN)
Nguyễn Hữu Công (Đại học Thái Nguyên)
Huỳnh Thành Đạt (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)
Lê Hùng Lân (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN)
Huỳnh Việt Dũng (Viện Vật lý Y-Sinh học, Viện KH&CN QS)
Các ủy viên ban tổ chức:
Đinh Văn Trung (Viện Vật lý, Viện HL KH&CN VN)
Trần Thanh Vân (Đại học Thái Nguyên)
Nguyễn Khánh Doanh (Đại học Thái Nguyên)
Nguyễn Văn Đăng (Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)
Nguyễn Xuân Ca (Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)
Mai Anh Khoa (Đại học Thái Nguyên)
Mai Anh Tuân (ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội )
Giang Mạnh Khôi (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
Đặng Đức Vượng (Đại học Bách Khoa Hà Nội)
Lê Hoàng Hải (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
Phạm Đức Thắng (Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội)
Phạm Hồng Dương (Viện KH Vật liệu, Viện KH&CN VN)
Nguyễn Đức Hòa (Đại học Đà Lạt)
Phạm Thành Huy (Đại học Bách khoa Hà Nội)
Phạm Minh Tiến (Viện Vật lý Tp. HCM, Viện HL KH&CN VN)
Huỳnh Việt Dũng (Viện VL Y-Sinh học,Viện KH&CN QS)
Chu Xuân Quang (Viện VLKỹ thuật, Viện KH&CN QS)
Hà Viết Hiền (Hội Thiết bị Y tế Việt Nam)
Hà Xuân Vinh (Viện NCUD Công nghệ Nha Trang)
Huỳnh Quang Linh (Đại học Bách Khoa TP. HCM)
Lê Vũ Tuấn Hùng (Đại học KHTN, ĐHQG TP. HCM)
Ngạc An Bang (Đại học KHTN, ĐHQG HN)
Nguyễn Trọng Tĩnh (Viện Vật lý ứng dụng &TBKH, Viện HL KH&CN VN)
Phạm Hồng Tuấn (Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN)
Trần Tiến Phức (Đại học Nha Trang)
Võ Thanh Tùng (Đại học Khoa học Huế)
Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật lý, Viện HL KH&CN VN)
Trương Văn Chương (Đại học Khoa học, Đại học Huế)