• Hạn nộp Tóm tắt báo cáo:                           30 tháng 8 năm 2019
 • Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo:        10 tháng 9 năm 2019
 • Hạn nộp Phiếu Đăng kí tham dự :             15 tháng 9 năm 2019
 • Hạn nộp Báo cáo toàn văn:                         15 tháng 10 năm 2019
 • Hội nghị phí:

Thành phần tham dự

Trước 15/9/2019

Sau 15/9/2019

Quốc tế

250 USD

280 USD

Sinh viên quốc tế

130 USD

160 USD

Người đi cùng

130 USD

160 USD

Việt Nam(*)

1.600.000 VND

1.900.000 VND

Sinh viên Việt Nam

1.200.000 VND

1.400.000 VND

Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND
(*) Trường hợp đại biểu là hội viên Hội Vật lý: giảm 100.000 VND
Hội nghị phí bao gồm: phí tài liệu, nước uống giữa buổi, ăn trưa và tiệc hội nghị

 • Nộp trực tiếp: Nguyễn Thị Khánh Vân - p.42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 • Chuyển khoản:
  TÀI KHOẢN TIỀN VIỆT

  Chủ tài khoản:              Nguyen Thi Khanh Van
  Ngân hàng/chi nhánh:  Vietcombank chi nhánh Đào Tấn
  Số tài khoản:                 0611001910728

Ban thư ký

Nguyễn Thị Khánh Vân - Mobile: 094-565-6799
Đỗ Hoàng Tùng - Mobile: 090-325-8612
Nguyễn Xuân Ca - Mobile: 098-533-8855
Email: hnvlktud_caep@iop.vast.ac.vn