ĐƠN VỊ TÀI TRỢViện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

The Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)

Đại học Quốc gia Tp. HCM

Trường Đại học Thái Nguyên

Viện Vật lý (VAST)

Trung tâm Vật lý Quốc tế, VAST

Công ty Horiba Việt Nam

Công ty Gold Lite Engineering PTE Ltd

Công ty Tecotec