| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |English |

13/6/2003, Thứ sáu

The Landau-Ginzburg theory of superconductivity applied to a dual superconductor
    Người trình bày: Prof. Georges Ripka
    (Service de Physique Theorique Centre d'Etudes de Saclay, France)
    Thời gian: 10h30
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 03 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • The Landau-Ginzburg theory of superconductivity applied to a dual superconductor (13/6/2003)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn