| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |English |

29/7/2003, Thứ ba

Một số nghiên cứu về chế tạo và tính chất của chấm lượng tử Ge
    Người trình bày: NCS. Nguyễn Hữu Lâm
    (Viện nghiên cứu điện tử cơ bản (IEF), Paris - 11 & Trung tâm nghiên cứu về sự hình thành tinh thể (CMRC2), Marseille, Pháp)
    Thời gian: 10h0
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 03 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Một số nghiên cứu về chế tạo và tính chất của chấm lượng tử Ge (29/7/2003)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn