| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |English |

30/9/2003, Thứ ba

Energy structure of single-electron and many- electron quantum dots: Some numerical approaches
    Người trình bày: TS. Nguyễn Hồng Quang
    (Trung tâm Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý và Điện tử, Hà Nội)
    Thời gian: 10h0
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 03 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Energy structure of single-electron and many- electron quantum dots: Some numerical approaches (30/9/2003)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn