| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |English |

4/3/2003, Thứ ba

Quasi-Separability of the three-body Coulomb problem in hyperspherical elliptic coordinates
  Người trình bày: Vice-President of UEC, Prof. Michi Matsuzawa
  (The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan)
  Thời gian: 9h0
Investigation of pion-nucleon total cross-sections at high energies using new finite-energy sum rule (FESR): (log s) or (log s)^2
  Người trình bày: Prof. Keiji Igi
  (Department of Information Science, Kanagawa University, Japan)
  Thời gian: 10h30
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 03 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn