| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |2003 | English |

6/10/2004, Thứ tư

Bài giảng chuyên đề về vật lý hạt cơ bản và vật lý toán

On (super-)conformal symmetry and conformal field theory
    Người trình bày: TS. Nguyễn Anh Kỳ
    (Trung tâm VLLT, Viện Vật lý và Điện tử, Hà Nội))
    Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 07 || 08 || 09 || 10 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn