| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |2004 | 2003 | English |

29/6/2005, Thứ tư

Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Hội đồng đánh giá cấp bộ môn

Nghiên cứu phân bố của nơtron sử dụng phương pháp đetectơ cộng hưởng và đetectơ ngưỡng
    Người trình bày: Ths. Phạm Đức Khuê

    Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 03 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn