| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |2004 | 2003 | English |

2/12/2005, Thứ sáu

Tương tác của các anh sáng laser ngắn cực mạnh với vật chất và các ứng dụng liên quan: Ánh sáng cực mạnh điều khiển các hạt năng lượng
    Người trình bày: GS. TS. P.V. NICLES
    (MAX BORN Institute for Non-linear Optics and Ultrafast Spectroscopy. BERLIN, Germany)
    Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng 18, Nhà A1, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 03 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn