| Home | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |2004 | 2003 | Tiếng việt |

21/12/2005, Wednesday

Fabrication and studies of physical properties of ZnO films (fabricated by MOCVD)
    Speaker: Dr. NGUYEN THANH BINH
    (Viện Vật lý và Điện tử)
    Time: 9h00
Place: phong 211, Institute of Physics va dien tu, 10 Daotan, Hanoi
 
 

Month: | 01 || 03 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn