| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | English |

22/2/2006, Thứ hai

Hiệu ứng Plasmon bề mặt và ứng dụng
  Người trình bày: Prof. Tran Hong NHUNG
  (Institute of Physics and Electronics, VAST)
  Thời gian: 5h00
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang - quang phổ của chấm lượng tử
  Người trình bày: PGS. TS. Phạm Thu Nga
  (Institute of Materials Science, VAST)
  Thời gian: 5h00
Địa điểm: Phòng 317, nhà A2, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn