| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | English |

30/6/2006, Thứ hai

Nghiên cứu và phát triển một thiết bị đo xung laser cực ngắn tần số lặp lại cao
  Người trình bày: Đỗ Quốc Khánh
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 5h00
Vật lý và công nghệ phát triển các laser rắn Neodium biến điệu thụ động độ phẩm chất bằng tinh thể Cr:YAG.
  Người trình bày: Nguyễn Trọng Nghĩa
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng 317, Tầng 4, nhà A2, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn