| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | English |

21/9/2006, Thứ hai

Đoàn cán bộ Khoa học thuộc trung tâm Gia tốc Synchrotron Thái Lan

Protein Crystallography Research in Thailand
  Người trình bày: TS. Buabarn Poonpem

  Thời gian: 5h00
Beamline at the Siam Photon Laboratory
  Người trình bày: TS. Prayoon Songsiririthigul

  Thời gian: 10h30
Siam Photon Laboratory
  Người trình bày: GS. Weerapong Pairsuwan

  Thời gian: 10h30
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn