| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | English |

7/12/2006, Thứ năm

Study of the isomeric ratio in fragment^135Xe from photo-fission of heavy nuclei in GDR region
  Người trình bày: GS. Trần Đức Thiệp
  (Viện Vật lý và Điện tử)
  Thời gian: 9h00
Study of N=50 nuclei at ALTO
  Người trình bày: Prof. David Verney
  (Viện Vật lý Hạt nhân Orsay)
  Thời gian: 9h00
Status of the ALTO facility
  Người trình bày: GS. Fadi Ibrahim
  (Viện Vật lý Hạt nhân Orsay)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn