| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003 | English |

16/5/2006, Thứ ba

Surface wave generation and propagation on metallic subwavelength structures measured by far-field interferometry
    Người trình bày: Prof. Dr. John Weiner
    (IRSAMC/LCAR-Université Paul Sabatier, France)
    Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng A1, Nhà A1, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn