| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

9/1/2007, Thứ ba

Spin dependent renormalisation effects in the spectrum of a coherently excited exciton-biexciton system
    Người trình bày: Lưu Đức Minh
    (University of Cambridge, UK)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 222, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 12 |

  • Spin dependent renormalisation effects in the spectrum of a coherently excited exciton-biexciton system (9/1/2007)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn