| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

6/4/2007, Thứ sáu

Quang phổ ứng dụng trong nghiên cứu thiên văn
  Người trình bày: TS. Đinh Văn Trung
  (Viện Vật lý Thiên văn, Đài Loan)
  Thời gian: 9h00
Mô phỏng các đặc trưng vật lý của laser rắn Nd: bơm bằng laser diode, biểu diễn thụ động đo phẩm chất bằng tinh thể Cr4+: YAG
  Người trình bày: Trần Quyết Thắng
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 9h00
So sánh thực nghiệm các đặc trưng phát của laser rắn Nd3+:YVO4 và laser Nd3+:YAG bơm bằng laser diode, biến điệu thụ động đo phẩm chất bằng tinh thể Cr4+: YAG.
  Người trình bày: Nguyễn Trọng Nghĩa
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng 317, nhà A2, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn