| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

23/4/2008, Thứ tư

Những phát triển mới và ứng dụng mới với các laser xung cực ngắn và công suất cực cao
    Người trình bày: Prof. Dr. Bjorn Manuel HEGELICH
    (Los Alamos National Laboratory, USA)
    Thời gian: 14h30
Địa điểm: Room 212, Building A2, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Hanoi
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn