| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

27/5/2008, Thứ ba

A useful method for studying the quasi-bound states of Dirac electrons in Graphene
  Người trình bày: Nguyễn Hải Châu
  (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)
  Thời gian: 10h00
Ballistic tunneling and shot noise in Graphene nano-structures
  Người trình bày: Hoàng Mạnh Tiến
  (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)
  Thời gian: 10h00
Momentum entanglement between an exciton and a photon in the scattering process
  Người trình bày: Nguyễn Đức Giang
  (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)
  Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn