| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

10/11/2008, Thứ hai

Nuclear Physics in the Cosmos - Study of Nuclear Weak Response
  Người trình bày: Prof. Yoshitaka Fujita
  (Research Center for Nuclear Physics, (RCNP), Osaka University.)
  Thời gian: 9h00
A brief guide of the RCNP cyclotron facility and recent topics
  Người trình bày: Prof. Atsushi Tami
  (Research Center for Nuclear Physics, (RCNP), Osaka University.)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 09 || 10 || 11 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn