| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

9/1/2009, Thứ sáu

Kết cặp trong các hệ hữu hạn ở nhiệt độ và moment góc khác không
  Người trình bày: TSKH. Nguyễn Đình Đăng
  (RIKEN-Tokyo và Viện KHKTHN-Hà Nội)
  Thời gian: 9h30
Toán Sinh học và Sinh thái học trong triển vọng thành một thể thống nhất
  Người trình bày: GS. Tae-Soo Chon
  (Pusan National Univ., Republic of Korea)
  Thời gian: 15h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn