| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

21/8/2009, Thứ sáu

Spectroscopy of an InAs/GaAs single quantum dot in a crystal photonic cavity.
  Người trình bày: TS. Nguyễn Hải Sơn
  (Trung Tâm Điện tử học Lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Laser Mode-locking. Sự phát họa ba bậc 2 và bậc 3 với các tinh thể phi tuyến. Laser Raman.
  Người trình bày: NCS. Đỗ Quốc Khánh
  (Trung Tâm Điện tử học Lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng 212B (Tầng 2, Nhà A2), 18 Hoàng Quốc Việt, Hà nội (ĐT:37562017)
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn