| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

8/10/2009, Thứ năm

Động cơ Ánh sáng. Phương pháp biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành cơ năng.
    Người trình bày: TS. Nguyễn Thế Hùng
    (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Động cơ Ánh sáng. Phương pháp biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành cơ năng. (8/10/2009)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn