| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

11/12/2009, Thứ sáu

Nghiên cứu và phát triển vật lý và công nghệ của laser rắn Nd Xung ngắn, biến điệu thụ động bơm bằng laser bán dẫn.
  Người trình bày: NCS Đỗ Quốc Khánh
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 8h30
Nghiên cứu các Laser rắn Nd:YAG và Nd: YVO4 được bơm bằng laser bán dẫn.
  Người trình bày: Nguyễn Trọng Nghĩa
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 8h30
Nghiên cứu và phát triển laser rắn Nd: YVO4 phát xung nanô-giây ở tần số lặp lại cao.
  Người trình bày: Nguyễn Thị Phương Hằng
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 8h30
Nghiên cứu và phát triển các hệ tự tương quan đo xung laser cực ngắn.
  Người trình bày: Trương Nho Dũng
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 8h30
Địa điểm: Phòng 317 nhà A2 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn