| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

24/9/2010, Thứ sáu

Charge and spin =0Ainjection from GaAs into metallic and magnetic layers
  Người trình bày: Vũ Dương
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 10h00
A =0AStudy on the Coupling Effects between Constituent Elements of =0AMetamaterials
  Người trình bày: Vũ Thủy
  (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 63, tòa nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn