| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

29/10/2010, Thứ sáu

Một số kết quả nghiên cứu về điện tử lượng tử năm 2010
    Người trình bày: Vũ Thị Thùy Dương, Phạm Minh Tân, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Bảo, Đào Duy Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa...
    (Trung tâm Điện tử học lượng tử)
    Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng 64 nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Một số kết quả nghiên cứu về điện tử lượng tử năm 2010 (29/10/2010)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn