| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

23/5/2011, Thứ hai

Nghiên cứu tối ưu và mở rộng tính năng của hệ thu ảnh quang học hồng ngoại vàng 8-12 micromet phục vụ cho quan sát đêm.
    Người trình bày: NCS. Phạm Quang Minh
    (Trung tâm Điện tử lượng tử)
    Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng 63 tầng 6 nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 12 |

  • Nghiên cứu tối ưu và mở rộng tính năng của hệ thu ảnh quang học hồng ngoại vàng 8-12 micromet phục vụ cho quan sát đêm. (23/5/2011)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn