| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

5/8/2011, Thứ sáu

Nghiên cứu đặc tính của chùm laser
  Người trình bày: Lương Viết Mùi
  (Trung tâm Điện tử lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Động học phổ laser rắn Cr:LiSAF băng hẹp
  Người trình bày: NCS. Nguyễn Văn Hảo
  (Trung tâm Điện tử lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Calculation of the dispersion of four double-prism sequence for compression of laser fs-pulses
  Người trình bày: Phạm Hồng Minh
  (Trung tâm Điện tử lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Nghiên cứu một số quá trình động học của vật liệu nano
  Người trình bày: Đào Duy Thắng
  (Trung tâm Điện tử lượng tử)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng họp 63, tầng 6 nhà 2H, TT ĐTLT, Viện Vật lý
 
 

Tháng: | 01 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn